Termeni și condiții

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 12.04.2024

Prezentul document detaliază practica TGZ Legal privitoare la funcționarea și utilizarea domeniului https://www.tgz.legal/ (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul), având ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați prezenta Politică de cookie, Politica de confidențialitate și protecția datelor, dar și Termenii și condițiile publicate pe Site.

CUPRINS:

 1. Identificarea TGZ Legal
 2. Date de contact
 3. Acceptul vizitatorului Site-ului cu privire la aplicare Termenilor și condițiilor
 4. Dreptul de autor ale TGZ Legal
 5. Forța majoră
 6. Date personale
 7. Colectarea de date
 8. Realitatea informațiilor furnizate de vizitatorii Site-ului
 9. Răspunderea vizitatorilor/utilizatorilor la folosirea Site-ului
 10. Modificarea condițiilor aplicabile
 11. Site-uri/Aplicații terțe
 12. Securitate
 13. Confidențialitate
 14. Dreptul aplicabil și soluționarea diferendelor
 15. Dispoziții finale

Cabinet individual de avocat Tegzes Alin (denumit în continuare TGZ Legal)

 • Sediu: România, Jud. Timiș, Mun. Timișoara, cod poștal 300402
 • Email: office@tgz.legal
 • Tel: 0723 119 626

2. Date de contact

Datele de contact pe care vizitatorul Site-ului le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și protecția datelor, Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de TGZ Legal, sunt indicate la punctul 1 de mai sus. Termenul în care TGZ Legal va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3. Acceptul vizitatorului Site-ului cu privire la aplicare Termenilor și condițiilor

Acești termeni și condiții sunt asumați de TGZ Legal, dar și de vizitatorii Site-ului (adică de dumneavoastră). În consecință, utilizarea Site-ului de către vizitatori/utilizatori, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul și de a furniza informații TGZ Legal. DACĂ TOTUȘI VIZITATORUL NU ACCEPTĂ SAU NU AGREEAZĂ ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL, SĂ NU VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTERS ȘI SĂ NU TRANSMITEȚI MESAJE FOLOSIND RUBRICA DE “CONTACT” SAU TELEFONÂND LA NUMĂRUL AFIȘAT PE SITE ȘI INDICAT LA ART. 1 DE MAI SUS.

Acești termeni și condiții sunt asumați de TGZ Legal, dar și de vizitatorii Site-ului (adică de dumneavoastră). În consecință, utilizarea Site-ului de către vizitatori/utilizatori, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul și de a furniza informații TGZ Legal. DACĂ TOTUȘI VIZITATORUL NU ACCEPTĂ SAU NU AGREEAZĂ ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL, SĂ NU VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTERS ȘI SĂ NU TRANSMITEȚI MESAJE FOLOSIND RUBRICA DE “CONTACT” SAU TELEFONÂND LA NUMĂRUL AFIȘAT PE SITE ȘI INDICAT LA ART. 1 DE MAI SUS.

5. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestora din motive ce nu țin de o acțiune a TGZ Legal, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Site) a persoanelor afectate. În măsura în care legislația aplicabilă datelor cu caracter personal prevede și alte obligații în astfel de cazuri, TGZ Legal se va conforma respectivelor condiții legale.

6. Date personale

Sunt prelucrate date cu caracter personal raportat la:

 • condițiile ce trebuiesc indeplinite în vederea transmiterii de răspunsuri la solicitările de orice tip primite de TGZ Legal prin rubrica de „Contact” și a discuțiilor telefonice
 • transmiterea de informări în scopul promovării produselor cu condiția obținerii acordului utilizatorului acolo unde acesta este necesar conform legii („Abonează-te”) Pentru informații extensive referitoare la modul în care astfel de date sunt prelucrate, este necesară studierea Politicii de confidențialitate și protecția datelor.

7. Colectarea de date

TGZ Legal colectează informații de la vizitatori/utilizatori în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul, precum și prin intermediul cookie-urilor.

 • informații obținute direct

Colectarea datelor se face la momentul accesării Site-ului; cel al completării datelor în rubrica de „Contact” sau telefonic prin conversațiile înregistrate și prin rubrica „Abonează-te”. Modul de prelucrare a se face conform celor indicate în Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute din raportul de trafic al serverului

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesat Site-ul.

TGZ Legal, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute prin intermediul cookie-urilor

Site-ul folosește cookie pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de vizitatori/utilizatori, Site-ul poate folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca vizitatorii Site-ului să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI TGZ Legal FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE VIZITATORILOR SITE-ULUI, NU VA POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIEI ÎNTR-UN MEDIU INADECVAT SE FACE PE PROPRIUL RISC AL VIZITATORULUI SITE-ULUI.

8. Realitatea informațiilor furnizate de vizitatorii Site-ului

La completarea formularelor existente pe Site la rubrica de „Contact” și în cadrul discuțiilor telefonice cu reprezentanții TGZ Legal, precum și la Abonarea la newsletters, vizitatorii/utilizatorii se obligă să comunice TGZ Legal date reale și valabile.

De asemenea, prin utilizarea Site-ului, fiecare vizitator/utilizator își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor și transmiterea mesajelor, având peste 18 ani și își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul vizitator/utilizator.

Dacă datele furnizate vor suferi orice modificari, vizitatorii/utilizatorii sunt obligați să comunice imediat acest aspect TGZ Legal, astfel încât aceasta să își poată respecta obligațiile legale și pe cele contractuale asumate.

9. Răspunderea vizitatorilor/utilizatorilor la folosirea Site-ului

Vizitatorii/utilizatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Site-ului.

Astfel, TGZ Legal nu oferă nicio garanție cu privire la aspecte ce țin printre altele de: compatibilitatea Site-ului cu echipamentul hard și soft folosit de vizitatori; efectele folosirii Site-ului (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși), precum și funcționarea conformă și fără probleme a Site-ului. Cu toate acestea, răspunderea TGZ Legal cu privire prelucrarea dreptului cu caracter personal nu este exclusă prin prezenta clauză și nici nu este redusă sub minimul permis de legislația specifică acestui domeniu.

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Site, copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în conținutul Site-ului, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a TGZ Legal.

În plus, vizitatorii declară că vor folosi Site-ul doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Site-ului sau a datelor cuprinse în acestea (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept).

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina vizitatorilor de web site-uri, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta culpabilă.

10. Modificarea condițiilor aplicabile

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

TGZ Legal își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul vizitatorului/utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile utilizatorilor, informarea se va face prin publicarea pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori/utilizatori în termen de 30 de zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către TGZ Legal (modul în care se va face informarea fiind decis de TGZ Legal, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului.

De asemenea, TGZ Legal are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Site (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Site cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități.

11. Site-uri/Aplicații terțe

Site-ul va putea conține link-uri sau trimiteri către website-uri/aplicații ale altor companii. Respectivele website-uri/aplicații pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale TGZ Legal, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. ACCESAREA RESPECTIVELOR LINK-URI ȘI IMPLICIT ALE WEBSITE-URILOR/APLICAȚIILOR TERȚILOR SE VA FACE PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A VIZITATORULUI.

De asemenea, în conținutul Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. TGZ Legal nu este responsabila în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

12. Securitate

Acest Site este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea webiste-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de vizitatori folosind Site-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al TGZ Legal (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP, accesul neautorizat la e-mail) și pentru care TGZ Legal nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

13. Confidențialitate

Confidențialitatea datelor vizitatorilor Site-ului reprezintă un aspect important pentru TGZ Legal. Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către utilizator în orice moment.

14. Dreptul aplicabil și soluționarea diferendelor

Drepturile și obligațiile părților (adică ale vizitatorilor/utilizatorilor și ale TGZ Legal), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română și de dispozițiile legislației europenei. Soluționarea tuturor diferendelor se va putea face de comun acord în termen de 15 zile de la transmiterea de către TGZ Legal a unei notificări, respectiv primirea de către TGZ Legal a unei notificări în acest sens prin rubrica de “Contact” sau folosind orice alte date de contact dintre cele indicate la pct. 1.

Dacă nu se va putea ajunge la un consens în termenul menționat, se va apela la instanța de drept comun de la sediul TGZ Legal.

15. Dispoziții finale

Această politică se aplică TGZ Legal și utilizatorilor Site-ului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al TGZ Legal. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.