Protecția datelor

Politica de protecția datelor

Ultima actualizare: 12.04.2024

Prezenta politică detaliază practica TGZ Legal privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor domeniului https://www.tgz.legal/ (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul), având ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați prezenta Politică de cookie, Politica de confidențialitate și protecția datelor, dar și Termenii și condițiile publicate pe Site.

CUPRINS:

 1. Identificarea operatorului de date
 2. Prelucrarea de date cu caracter personal
 3. Persoana vizată
 4. Date cu caracter personal prelucrate
 5. Prelucrare datelor cu caracter personal
 6. Scop
 7. Destinatarii prelucrării
 8. Temeiul juridic al prelucrării
 9. Tipul prelucrării
 10. Durata de prelucrare și stocare a datelor
 11. Drepturile Persoanei vizate din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal
 12. Obligațiile TGZ Legal. Măsuri de securitate a datelor prelucrate
 13. Răspunderea TGZ Legal
 14. Transfer către țări terțe/organizații internaționale
 15. Dispoziții finale

1. Identificarea operatorului de date

Cabinet individual de avocat Tegzes Alin (denumit în continuare TGZ Legal)

 • Sediu: România, Jud. Timiș, Mun. Timișoara, cod poștal 300402
 • Email: office@tgz.legal
 • Tel: 0723 119 626

2. Prelucrarea de date cu caracter personal

TGZ Legal colectează informaţie de la vizitatorii Site-ului în urmatoarele modalităţi: direct de la vizitator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul, precum şi prin intermediul cookie-urilor.

Informaţie furnizată direct de vizitator:

(i) Atunci când vizitatorul Site-ului transmite mesaje folosind secțiunea “Contact” sau are o discuție telefonică cu un reprezentant al TGZ Legal, indică: numele și prenumele său sau doar unul dintre acestea ori niciunul (în funcție de opțiunea utilizatorului), respectiv email-ul dacă se trimit mesaje sau telefonul dacă dialogul este telefonic.

Alte date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de către TGZ Legal în cazul în care în cuprinsul informării/solicitării transmise de utilizator vor fi incluse (de exemplu numărul de telefon sau alte date suplimentare de contact etc.). Astfel, TGZ Legal nu a solicitat respectivele date, însă în măsura în care sunt absolut necesare pentru a putea răspunde celor transmise, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată la cererea utilizatorului Site-ului.

Folosirea rubricii de “Contact” sau contactarea telefonică a TGZ Legal nu este însă un demers obligatoriu nici pentru vizitarea Site-ului nici pentru achiziționarea serviciilor oferite de TGZ Legal. Mai mult, toate aceste informații pot fi transmise și în alt mod (de exemplu adresarea unei întrebări la sediul TGZ Legal).

(ii) Atunci când o persoană își exprimă acordul pentru folosirea adresei sale de e-mail în scop de marketing de către TGZ Legal (newsletters), pentru primirea de informări legate de noutăți legislative, informații ce ar putea fi de interes pentru activitatea persoanelor înscrise în listă, evenimente organizate și alte asemenea (dată cu caracter personal ce va fi prelucrată după bifarea de către utilizator a rubricii aferente consimțământului său și completarea adresei de email).

Alegerea înscrierii în lista de beneficiari ai newsletter-urilor transmise de TGZ Legal se va putea face prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Abonează-te”.

Utilizatorul care a ales să primească newsletters de la TGZ Legal se va putea dezabona în orice moment, printr-un simplu click pe linkul activ numit “Dezabonare” prezent la finalul fiecărei comunicări primite din partea TGZ Legal.

Informaţie din raportul de trafic al serverului:

Atunci când un site web este vizitat sau o aplicație este folosită, vizitatorii dezvăluie anumite informaţii despre ei, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, localitatea de unde a fost accesat Site-ul. TGZ Legal înregistrează aceasta informaţie.

Informaţie obținută prin folosirea de cookie-uri:

Toate detaliile legate de modul în care sunt prelucrate datele în acest context, sunt indicate în Politica de Cookie existentă pe Site.

Datele de contact pe care vizitatorul/utilizatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la prezenta Politică de protecția datelor, la Termeni și condiții, precum și Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de TGZ Legal, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

Termenul în care TGZ Legal va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

TGZ Legal confirmă că niciuna dintre datele cu caracter personal indicate mai sus nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele expres indicate fără a fi respectate dispozițiile legale.

3. Persoana vizată

Având în vedere că TGZ Legal prelucrează date cu caracter personal ale vizitatorilor Site-ului, aceștia dețin calitatea de Persoană vizată și declară că au peste 18 ani.

În cazul în care informările/cererile transmise de vizitatori, cuprind și date cu caracter personal referitoare la alte persoane (și acestea dobândind astfel calitatea de persoană vizată), TGZ Legal va prelucra datele acestora strict pentru a putea răspunde respectivei informări/solicitări și nu își asumă nicio răspundere adițională celei prevăzute de prezenta, de Termeni și Condiții sau de legislația aplicabilă.

4. Date cu caracter personal prelucrate

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv Persoana vizată, pot fi date cu caracter personal.

Raportat la scopurile prelucrării datelor indicate în prezenta, TGZ Legal încearcă să minimizeze datele personale prelucrate.

Astfel, conform Politicii de cookie, Persoana vizată va putea bifa tipurile de cookie aplicabile acolo unde folosirea lor nu se face în mod automat, pentru a-i fi asigurată o experiență cât mai completă și mai bună atunci când navighează pe Site.

Pentru transmiterea de răspunsuri la cererile/sesizările comunicate de utilizatori folosind rubrica “Contact” sau discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții TGZ Legal de către utilizatori și a transmite informări în scop de marketing, TGZ Legal prelucrează următoarele date cu caracter personal:

§ Ale vizitatorului/utilizatorului:

§ Prin rubrica de Contact și discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții TGZ Legal de către utilizatori: numele și prenumele utilizatorului, adresa de email și eventual numărul de telefon. Doar adresa de email este obligatorie

§ Prin confirmarea expresă a utilizatorului venită prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului de prelucrare în scop de marketing a datelor, de pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Abonează-te”: adresa de e-mail

§ IP-ul vizitatorului/utilizatorului

În funcție de setările de cookie, pot fi prelucrate și alte date (în special cele legate de preferințele vizitatorului și comportamenul său pe Site).

În funcție de cuprinsul mesajelor transmise de vizitatori/utilizatori prin rubrica de “Contact” și/sau discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții, alte date ar putea fi prelucrate în măsura în care sunt indicate, deși nu au fost cerute.

TGZ Legal se obligă la respectarea legislației privitoare la protecția datelor cu caracter personal și în raport cu aceste persoane terțe, fără însă a fi obligată la obținerea vreunui consimțământ separat în acest sens. Utilizatorul care a transmis acele informații este cel care își asumă întreaga răspundere în acest sens și declară că acestea au fost de acord cu prelucrarea efectuată de TGZ Legal fiind pe deplin informate în acest sens.

5. Prelucrare datelor cu caracter personal

Reprezintă prelucrare efectuarea oricărei operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

TGZ Legal accesează, colectează, folosește și efectuează orice alte demersuri permise de legislația aplicabilă asupra datelor cu caracter personal furnizate de vizitatori/utilizatori, așa cum sunt acestea indicate la punctul 4 de mai sus.

6. Scop

În cazul datelor furnizate direct de vizitator/utilizator:

 • oferirea de răspunsuri, clarificări și remedierea situațiilor problematice, raportat la solicitările și sesizările transmise de utilizator prin rubrica “Contact” sau în cadrul conversației telefonice purtate cu reprezentantul TGZ Legal;

 • transmiterea de informări în scop de marketing;

 • asigurarea respectării acestei Politici de confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de cookie, precum și a dispozițiilor legale aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Site-ului.

§ În cazul datelor obținute prin rapoartele de trafic

 • identificarea secţiunilor de interes ale Site-ului;

 • administrarea mai sigură a sistemului informatic

§ În cazul datelor obținute prin intermediul cookie-urilor:

 • funcționarea Site-ului

 • în funcție de setările stabilite de vizitator, datele pot fi folosite pentru buna funcționare a Site-ului, obţinerea de informaţii statistice care să permită îmbunătăţirea serviciilor oferite, salvarea preferințelor etc. Toate detaliile legate de acest tip de prelucrare a datelor se găsește în Politica de cookie.

Dacă TGZ Legal va intenționa să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele indicate mai sus, va furniza Persoanei vizate înainte de această prelucrare ulterioară, informații suplimentare relevante privind scopul secundar, cu îndeplinirea formalităților necesare conform legii.

7. Destinatarii prelucrării

Datele cu caracter personale ale Persoanei vizate sunt prelucrate de:

§ avocatul titular și angajații/colaboratorii TGZ Legal care se ocupă de administrarea Site-ului și care sunt implicați în activitățile cu privire la care vizitatorul înregistrează cont sau are întrebări/sesizări trimise prin rubrica “Contact” sau telefonic – vor prelucra numele, prenumele și adresa de e-mail a vizitatorului/utilizatorului precum și orice alte date cu caracter personal transmise de acesta prin mesaj;

§ avocatul titular și angajații/colaboratorii TGZ Legal care sunt implicați în procesul de marketing – vor prelucra adresa de email pentru newsletters;

§ furnizorii de servicii suport contractați de TGZ Legal în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale, cum sunt:

 • firma de IT - poate accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale TGZ Legal, inclusiv cele ale utilizatorilor;

 • avocații TGZ Legal – pot accesa toate datele înregistrate în evidențele TGZ Legal, în cazul apariției unor chestiuni juridice care necesită implicarea lor;

 • companii de advertising, PR și comunicare pentru activitatea de marketing. Aceste companii pot colecta date anonime prin intermediul cookie-urilor sau prin formularele de înscriere la eveniment ori de feedback, iar în măsura în care acest lucru se va întâmpla, TGZ Legal va furniza în prealabil aceste informații persoanelor vizate;

Lista furnizorilor mai sus enumerați nu este exhaustivă, însă indică principalele astfel de societăți colaboratoare. Acestea vor avea calitatea de operator independent, operator asociat sau persoană împuternicită în raport cu TGZ Legal. Indiferent însă de calitatea deținută, aceștia se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, adoptând măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate.

Deși nu au calitatea de destinatari potrivit interpretărilor legale, autoritățile publice (inclusiv ANPC și ANAF) și instanţele de judecată, pot prelucra toate/oricare din datele vizitatorilor obținute prin intermediul Site-ului.

8. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 lit. a GDPR - prelucrarea este efectuată în baza consimțământului vizitatorului/utilizatorului –> situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul cookie-urilor acceptate de vizitator și care nu sunt necesare pentru funcționare Site-ului, precum și atunci când se prelucrează datele vizitatorului/utilizatorului în scop de marketing;

§ Art. 6 lit. b GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul este parte sau pentru a face demersuri la cererea acestuia înainte de încheierea unui contract –> situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul completării datelor în rubrica “Contact” sau a discuțiilor telefonice;

§ Art. 6 lit. f GDPR - prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor legitime urmărite de TGZ Legal sau de un terț, cu condiția ca drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie încălcate –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în vederea funcționării și administrării uzuale a Site-ului.

9. Tipul prelucrării

Activitățile de prelucrare de date efectuate de TGZ Legal se referă în principal la:

§ colectarea datelor indicate de vizitator/utilizator în formularul de “Contact” sau telefonic;

§ folosirea datelor furnizarea de răspunsuri și feedback;

§ utilizarea datelor pentru scopul aferent fiecărei categorii de cookie agreate de vizitator;

§ colectarea altor date nesolicitate dar furnizate de Persoana vizată în cuprinsul unei comunicări, cereri sau plângeri adresate TGZ Legal, pentru ca aceasta să poată răspunde și soluționa cererea ori remedia incidentul;

§ stocarea datelor ante-menționate conform legii și în limitele necesare atingerii scopului în baza de date electronică și securizată deținută de TGZ Legal;

§ permiterea accesului la date anumitor avocați, angajați și colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date sub condiția asumării obligației de confidențialitate și a unor clauze contractuale standard agreate de Comisia Europeană (în cazul colaboratorilor din state terțe EU);

§ permiterea accesului la date autorităților competente în măsura în care legea obligă în acest sens.

10. Durata de prelucrare și stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor personale colectate este de:

§ până la retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului de ștergere sau ștergere de către vizitator/utilizator - pentru prelucrarea de date bazată pe consimțământul persoanei vizate;

§ timp de 3 (trei) ani de la primirea mesajului din rubrica “Contact” sau de la cel de la care are loc discuția telefonică pentru care s-a obținut acordul de înregistrare – pentru prelucrarea datelor astfel colectate. Datele sunt păstrate timp de 3 (trei) ani pentru a

putea demonstra măsurile luate de TGZ Legal în considerara acestuia, raportat la durata termenului general de prescripție al dreptului la acțiune în fața instanțelor prevăzut de Codul Civil român;

§ perioadă mai lungă de timp decât cele antemenționate, atunci când legea prevede acest lucru sau când există un temei bine justificat în acest sens (de exemplu pentru exercitarea unui drept în fața instanței în cadrul unui litigiu început înainte de expirarea perioadei de stocare indicate în prezenta).

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele vor fi șterse din evidențele TGZ Legal.

11. Drepturile Persoanei vizate din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal

a) Dreptul la informare

Regulamentul și politicile interne ale TGZ Legal sunt puse la dispoziția Persoanei vizate în permanență, fiind afișate pe Site. A se vedea în acest sens prezenta politică, Politica de cookie și Termenii și Condițiile.

TGZ Legal își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul vizitatorului/utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor/utilizatorilor sau este obligatorie obținerea consimțământului acestora, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori/utilizatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către TGZ Legal (modul în care se va face informarea fiind decis de TGZ Legal, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului, pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIEREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

La cerere, Persoana vizată va fi informată cu privire la esența contractelor încheiate cu destinatarii de mai sus acolo unde este posibil și a sursei datelor.

b) Dreptul de acces la date

Dacă Persoana vizată va dori informații legate de modul de prelucrare, poate transmite o cerere TGZ Legal, iar aceasta îi va răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

c) Dreptul la rectificarea datelor

Dacă Persoana vizată va dori rectificarea/completarea datelor, poate transmite o cerere TGZ Legal la care i se va răspunde în cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

d) Dreptul de ștergere a datelor

Unele date fac parte din evidențele TGZ Legal, pe care le păstrează raportat la obligații sale legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele pot fi în șterse, conform legii. Orice refuz însă de ștergere va fi motivat de către TGZ Legal și va avea la baza un temei clar de drept.

e) Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

Restricționarea prelucrării se poate aplica dacă Persoana vizată constată că:

§ datele nu sunt exacte;

§ prelucrarea este ilegală și Persoana vizată se opune ștergerii;

§ TGZ Legal nu mai are nevoie de date dar Persoana vizată le solicită pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;

Dacă Persoana vizată va dori ștergerea datelor personale care o privesc, acest demers e posibil:

§ la expirarea duratei prelucrării;

§ dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;

§ dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;

§ dacă se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

§ dacă prelucrarea e ilegală;

§ dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din Regulamentul European nr. 679/2016 sunt aplicabile.

§ Persoana vizată se opune prelucrării.

TGZ Legal poate continua prelucrarea datele restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul Persoanei vizate.

TGZ Legal va comunica destinatarilor rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu excepția cazului în care este imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

f) Dreptul de portabilitate a datelor

Persoana vizată sau persoana indicată de acesta poate primi la cerere, datele prelucrate de TGZ Legal. TGZ Legal nu își asumă răspunderea pentru prelucrarea datelor de către acel destinatar.

Obligația de asigurare a dreptului la portabilitate incumbă TGZ Legal doar dacă prelucrarea acelor date se bazează pe consimțământul Persoanei vizate sau pe încheierea și executarea contractului. Demersurile vor fi făcute în maxim 30 de zile de la primirea cererii.

g) Dreptul de opoziție

Dacă e posibil, TGZ Legal va opri prelucrarea datelor Persoanei vizate care se opune prelucrării bazate pe interesul legitim al TGZ Legal sau apar circumstanțe care determină exercitarea acestui drept (inclusiv profilarea).

Cu toate acestea, motivul legitim al îndeplinirii obligațiilor legale ale TGZ Legal sau prelucrarea în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, vor prevala.

h) Dreptul de a depune plângere

Persoana vizată poate depune:

§ plângere/solicitare la adresa TGZ Legal indicată la punctul 1 de mai sus;

§ acțiune în instanța competentă;

§ plângere la Autoritatea Națională de Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

TGZ Legal dorește însă ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

i) Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul, fără însă a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere și nici pe cea bazată pe un alt temei.

j) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

TGZ Legal nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor.

TGZ Legal respecta dispozițiile legislației de protecția datelor și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și respectarea drepturilor Persoanelor vizate. Astfel, TGZ Legal a implementat măsuri precum:

§ încheierea de contracte cu colaboratori în care aceştia și-au asumat obligația de confidenţialitate a informațiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum și cea de respectare a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

§ instruirea avocaților, angajaților și colaboratorilor cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal, precum și limitarea accesului lor la date în funcție de atribuțiile avute de aceștia;

§ stabilirea de proceduri interne care vizează protecția datelor cu caracter personal;

§ indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal (anume cea indicată la punctul 1 din prezenta politică);

§ indicarea butonului de Dezabonare la toate comunicarile facute in scop de marketing (newsleters);

§ implementarea de măsuri de securitate informațională;

§ neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului doar cu condiția creării unui cont de utilizator;

§ neinstalarea de cookie-uri suplimentare celor necesare funcționării Site-ului, fără acordarea unei posibilități de alegere vizitatorului care să fie permanent disponibilă.

De asemenea, TGZ Legal va informa autoritatea de protecția datelor competentă în cazul apariției unui incident ce vizează securitatea datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritate nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

În situația apariției unui incident ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, TGZ Legal va informa și Persoana vizată fără întârzieri nejustificate, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și

libertățile sale. Cu toate acestea, informarea Persoanei vizate ante-menționate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

§ TGZ Legal a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal;

§ TGZ Legal a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile Persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

§ ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care Persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor Site-ului, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă despre niciun utilizator individual.

Din păcate însă, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor TGZ Legal de a proteja datele cu caracter personal ale vizitatorilor, nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de aceștia prin intermediul Site-ului. Vizitatorii sunt deci avertizați că orice informaţie trimisă prin mediul on-line se va face pe propriu lor risc.

Pentru a restrânge acest risc, TGZ Legal pune la dispoziția tuturor celor interesați, posibilitatea transmiterii cererilor/solicitărilor/adreselor/mesajelor în formă materială, la sediul TGZ Legal și nu neapărat prin transmiterea de informări prin mijloace electronice.

Răspunderea TGZ Legal în raport cu Persoana vizată se va stabili raportat la calitatea deținută în respectiva operațiune de prelucrare a datelor, motivul și locul producerii incidentului, măsurilor de securitate luate, demersurile de evitare a incidentelor și respectarea celorlalte obligații legale avute.

14. Transfer către țări terțe/organizații internaționale

TGZ Legal nu transferă în afara UE date cu caracter personal ale Persoanei vizate colectate prin intermediul Site-ului.

15. Dispoziții finale

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A PREZENTEI POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

TGZ Legal își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul vizitatorului/utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile utilizatorilor, informarea se va face prin publicarea pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori/utilizatori în termen de 30 de zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către TGZ Legal (modul în care se va face informarea fiind decis de TGZ Legal, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al TGZ Legal. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.