Pagina nu a fost găsită

pușculiță pentru economisirea profitului

Împărțirea profitului și plata dividendelor

Află care sunt condițiile și criteriile legale de împărțire a profitului realizat, și ce trebuie să avem în vedere atunci când discutăm despre plata dividendelor.
Timp de citire 8 minut(e)
  • Business și antreprenoriat
  • Educație juridică

În această ediție a blog-ului TGZ Legal vom discuta în mare, despre împărțirea profitului și plata dividendelor.

Vom vedea care sunt acele noțiuni de bază pe care trebuie să le știm, care sunt condițiile și criteriile de distribuire a profitului și, nu în ultimul rând vom vedea, la ce trebuie să fim atenți, atunci când vorbim de plata dividendelor.

borcan cu monede din care iese o plantă semne de viață

Chestiuni prealabile

După cum bine se știe, și după cum ne spune chiar și codul civil, scopul unei societăți comerciale este acela de a realiza profit din activitatea comercială desfășurată și de a-l împărți între asociați.

Ce este dividendul?

Acesta este practic cota parte din profit, ce se plătește fiecăruia dintre asociați.

Scopul urmărit constituie criteriul de distincție între o societate comercială și o asociație. Pe când societatea comercială se constituie pentru realizarea și împărțirea unui profit, asociația urmărește un scop ideal, moral, cultural, sportiv etc.

Condițiile de repartizare a profitului

Pentru a fi distribuibil, profitul trebuie să fie:

  • Real
  • Util

Real, însemnând că trebuie să se fi înregistrat un excedent, adică o sumă care să fie măcar mai mare decât capitalul social. Asta deoarece, nu pot fi distribuite dividende din activ în limita capitalului social.

Util, adică să reprezinte profitul rămas după satisfacerea în prealabil a unor exigențe ale legii.

Prin urmare, din profitul realizat trebuie acoperite cheltuielile și datoriile societății.

Ulterior, dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus, mai înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

În final, după cum se prevede chiar în legea societăților comerciale, din profitul realizat trebuie preluat, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă al societății, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Dacă potrivit situației financiare anuale nu există profit ori profitul realizat nu este distribuibil, nu pot fi distribuite dividende asociaților. În caz contrar dividendele sunt fictive. Ele sunt practic luate din activul social care reprezintă gajul general al creditorilor.

Acest ultim aspect este foarte important deoarece trebuie să ai în vedere faptul că, distribuirea de dividende în absența unui profit real și util, reprezintă o faptă ilicită, care are consecințe sub aspect civil și penal.

bancnote de dolari rulate și legate cu un elastic

Criteriile de împărțire a profitului și suportare a pierderilor

În ceea ce privește situația împărțirii profitului și suportarea pierderilor între asociați, legea consacră libertatea asociaților de a decide.

După cum se prevedere chiar la art. 7 din legea societăților nr. 31/1990, actul constitutiv trebuie să prevadă "partea fiecărui asociat la profit și la pierderi sau modul de distribuire a profitului și de suportare a pierderilor"

Un principiu care guvernează înțelegerea asociaților decurge din însăși finalitatea societății. Practic toți asociații trebuie să primească profit și să participe la suportarea pierderilor.

Mai mult, orice clauză din actul constitutiv prin care un asociat este exclus de la împărțirea profitului sau de la participarea la pierderi este considerată nescrisă ("clauză leonină").

Cu toate acestea, asta nu înseamnă că participarea la profit și pierderi trebuie să fie neapărat egală deoarece egalitatea nu este sufletul contractului de societate.

Prin urmare, legea permite asociaților să participe la profit în proporție diferită de contribuția la pierderi. Asemenea diferențe trebuie să fie însă rezonabile potrivit cu împrejurările și să fie expres prevăzute în actul constitutiv.

Dacă însă nu s-a prevăzut nimic în mod expres în actul constitutiv, participarea la profit și la pierderi este proporțională cu partea fiecărui asociat din capitalul social vărsat.

asociat distribuind dividendele societății

Plata dividendelor

În măsura în care rezultă că societatea a realizat profit, acesta va fi repartizat de către Adunarea Generală a Asociaților ("AGA") sau asociatul unic pe destinațiile legale:

  1. Reîntregirea capitalului social
  2. Formarea fondului de rezervă
  3. Reinvestire prin majorarea capitalului social,
  4. Distribuire de dividende către asociați ș.a.m.d.

AGA (sau asociatul unic) este organul societar care discută, aprobă situația financiară anuală și fixează dividendul. Aceasta este liberă să decidă asupra profitului distribuibil, în sensul plății de dividende su reinvestirea lui.

Așadar, dreptul asociațiilor la plata dividendelor este condiționat practic de existența profitului și a hotărârii adunării asociațiilor, care a aprobat situația financiară anuală și a stabilit dividendul.

În consecință, în absența profitului și a unei atare hotărâri, pretențiile asociațiilor la plata dividendelor sunt neîntemeiate.

Prin asta am răspuns cumva și la o întrebare deseori pusă, dacă voința unui singur asociat este suficientă pentru a i se distribui dividendele. În cazul SRL-urilor, AGA convocată și întrunită cu cvorumul legal este singurul organ abilitat să ia această decizie.

În schimb, din momentul stabilirii de către AGA a dividendului, dreptul la dividende al asociaților încetează să mai fie un drept social (adică a societății însăși), pentru că el devine un drept de creanță individual al asociaților față de societate.

grafic de coloane crescătoare reprezentând bani și succes

Neplata dividendului si lipa precizării unui termen de plată

În cazul în care prin hotărârea AGA se stabilește un termen pentru plata dividendelor, obligația societății de plată a dividendelor devine exigibilă la data împlinirii termenului sau la data expirării termenului în cadrul căruia trebuiau plătite dividendele.

În cazul în care AGA nu a stabilit termenul de plată, obligația privind plata dividendelor devine scadentă la data expirării termenului de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Ce se întâmplă dacă societatea totuși nu își îndeplinește obligația de plată?

Într-un astfel de caz, ea își angajează răspunderea față de acel asociat căruia îi datorează dividende.

Prin urmare, pentru perioada întârzierii, societatea datorează dobânzi penalizatoare, calculate conform OG nr. 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea AGA care a aprobat situația financiară nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Mai mult, conform practicii judiciare s-a decis și că, în cazul întârzierii plății dividendelor, creditorul este îndreptățit la actualizarea sumei datorate cu indice inflației. În plus, s-a decis că actualizarea se poate cumula și cu dobânda legală.

Concluzie

Putem observa așadar că, pentru a fi distribuibil, profitul trebuie să fie real și util.

O societate comercială nu este prin urmare obligată, în principiu, să distribuie dividende chiar dacă întrunește condițiile legii pentru a face acest lucru. Dacă dorește, aceasta poate decide să păstreze profitul distribuibil în beneficiul său (de obicei reinvestindu-l).

Așadar voința unui asociat de a primi dividende nu se va materializa exclusiv prin votul lui în cadrul AGA, ci prin votul majorității participanților.

Dacă ți-a plăcut ce ai citit până acum și consideri că este util să afle și alții, nu ține doar pentru tine. Haide să împărtășim împreună povestea mai departe!

Te invit așadar să dai un like & share printr-un simplu click mai jos, ca să ajungă blog-ul și la partenerii, prietenii, colegii și familia ta.

Îți mulțumesc!

Be Smart & Stay Safe!

TGZ Legal


Distribuie pe

Comentarii